Čtení ve Fra v úterý 21. června 2011

Café Fra (Šafaříkova 15, Praha 2)
úterý 21. června, 19.30 h.
Sei poeti cechi: Štěpán Nosek, Kamil Bouška, Marek Šindelka, Jan Těsnohlídek ml., Martina Blažeková a Alžběta Michalová, jak je vybral a popsal Jonáš Hájek a do italštiny přeložil Antonio Parente. Šest českých básníků v italském časopise Poesia.


foto by Monika Wagnerová